Akıl Güncem

Listeleniyor (69—70) Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Makaleler

HAYAL GERÇEĞİN GEÇMİŞİDİR
 
 
                                                             Prof. Ahmet ATAN
 
Hayal kalemini kullanmak gerçeğin önüne geçmektir. Göze düşen hayal damlası gerçeğin habercisi. Hayale yönelik her şey ancak kendi dili ile kendini açıklayabilecek bir olgu. Hayal, algısal bir cevher ve derinlikle varoluşun hissedilmesi. Hayal görünmeyen bir yapı gibi görünse de geçmişi oldukça karmaşık ve insan ile aynı geçmişe sahip. Hayal ile içselliğe doğru yönelen insan, kendi iç dünyasını kurgulamış ve birbirinden harika imgeler yaratmıştır. Hayal kurmak, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Hayal kuran ve bunları gerçeğe dönüştürmek için gerekli gayreti gösteren gönüllü insanlar; "gerçeğe açılan kapının Anahtarı"nı elde etmişlerdir. Her gün "yaratıcı düşünme zamanı" için 30 dakikalık bir süre belirleyin ve hedefinize odaklanın. Bu önemli süreç sırasında, zihninizi istediğiniz şeyler üzerinde tutun, istemediğiniz gerçekleri hayal dünyanızın dışında bırakın. Hayal kurma sırasında. Hayale dalarken. Kendinizi her türlü gerçeğin baskısından uzak tutmaya çalışın… "Bir insan bir şeyi, bütün geleceğini dört köşeli bisiklet tekeri icat etmeye hazır olacak kadar istiyorsa onu elde edeceği kesindir." Thomas A. EDISON bu konuda; "İnsanların zihninden, yeryüzünden kazanılandan daha fazla değerli taş ve altın çıkarılması mümkündür" diyor. Hayal kurma süreci, sezgi ve duyarlığa sahip olan insan için yeni ufuklara pencereler açar. Görsel sanat, sanatçının hayal dünyasında soyut biçimlerle yerini bulur. Ya da hayal sürecinde kurgulanan objeler; henüz biçimini bulamamış yaratıklardır. Buda heykelini hiç gördünüz mü?... Gördünüz ise bir an için gözlerinizi kapatın ve yeniden hayal dünyanıza başvurarak, onu hayalen gözlerinizin önüne getirmeye çalışın ?... Buda figürünün gözleri kapalı !!!... Buda figürünün gözleri neden kapalı???... Buda diyor ki; “… gözleri kapalı iken göremeyen açsa da bir işe yaramaz…” Hayal düzeyi yüksek olanlar gerçeğin gerçek öncüleridir. Görsel gerçeğin tasarım aşaması, sanatçının sınır tanımaz hayal dünyasıdır. Hayal bir bilimdir. Hayal kuran bir insanın gerçek hayata girmeden önce; insanın geçici yenilgiler ve belki de başarısızlıklarla karşılaşacağı olasıdır. Hayalin gerçekleştirilememe gibi getirilen bir başarısızlık bir insanı ele geçirdiğinde, en kolay ve mantıklı olanı “vazgeçmek” gibi görünür. Çoğu sanatçının yaptığı hata da budur. En başarılı sanatçılar; en büyük başarılarının yenilgiyle karşılaştıkları noktadan bir adım ötede ortaya çıktığını söylemişlerdir. Başarısızlık; kesin bir alaycılık ve kurnazlık gösteren bir hiledir. Başarı neredeyse elle tutulacakken insana çelme takmaktan büyük zevk alır. Hayal bir güç’tür. Hayal gücü güçlü bir sanatçı, yalnız mantığı ile hareket eden güçlü bir sanatçıdan daha güçlü eserler ortaya koyabilir. Mevlâna:« Gönül güneşinin yanında, kuru aklın kibrit alevi kadar değeri yoktur.» demektedir. John Miro gibi çocuksuluğun hayallerini anlayabilir veya algılayabilir "imkansız" ın iyi bir şekilde yapılmasını sağlayabiliriz. İnsan zihni hayal kurabildiği ve kurduğu hayale inanabildiği her şeyi gerçekleştirebilir. Pratik hayalciler, hayalden asla vazgeçmez.!" "Wright kardeşler havada uçan bir makine hayal ettiler. Hayallerinin gerçek olduğunu dünyadaki biliyor." "Marconi havadaki elle tutulmayan güçleri idare etmek için bir sistem hayal etti." Hayalinin boş olmadığı dünyadaki radyo ve televizyon sistemlerinde görülmektedir. Dünya geçmişin hayalcilerinin hiç bilmediği fırsat bolluğuyla doludur. Hayaller ilgisizlikten, tembellikten veya yetersiz hırstan doğmaz. Başarılı olanların hayatlarındaki dönüm noktası genellikle "diğer benlikleriyle" tanıştıkları bir kriz anıdır. "Yenilgi bir gerçek olarak kabul edilmediği sürece kimse yenilemez." "Beethoven sağırdı, Milton kördü, ancak onların isimleri dünya döndükçe akıllarda kalacak, çünkü; onlar hayal ettiler ve hayallerini belirli bir düzen içinde düşüncelere dönüştürdüler. "Hiç kimse bir şeyi kazanacağına inanıncaya kadar hazır değildir. Açık fikirlilik inanç için esastır. Dar görüşlülük; güven, cesaret ya da inanç esinleyemez." Arzu büyük bir güçle odaklandığında geri çekilmek için bir yola ihtiyaç yoktur; zafer kesindir. Arzu; geçici yenilgiden zaferi üretir, doğal "zihinsel kimya" ile insana yardım eden bir güçtür. Zihnin bizim ona koyduklarımız dışında hiçbir sınırlaması yoktur. "Duygu ve inançla birleşen bütün düşünceler kendilerini derhal fiziksel eşdeğerlerine çevirmeye başlar." "Milyonlarca insan, bilinçaltı tarafından alınıp fiziksel eşdeğerine dönüştürülen olumsuz inançları yüzünden "kötü talihlerini" kendileri yaratmaktadır." "İnsanın inançla bilinçaltına gönderilen herhangi bir emri karıştırma yeteneğini kazanması deneyim ve pratiğe bağlıdır." Hayal Kurun, Kendinize inanın... İnanç, başarısızlığın bilinen tek panzehiridir ! Gerçek hayalin içindedir. Gerçek basittir ve kolayca gösterilebilir. Gerçek hayalin realize edilmesidir. Hayal, gerçeği gerçekleştirmek için sanatçının; Kendi kendini proje-tasarım bazında telkin ederek gerçeğin içinde bulmasıdır. Kişinin kendi kendine tekrar ettiği şeye; doğru olsun ya da olmasın, en sonunda inandığı bilinen bir gerçektir. Şaşırtıcı sonuçlar elde etmek için zihninizin en derin köşelerinin sizin için çalışmasını sağlayın. Bunu duygu gücüyle destekleyin, birleşim muhteşem olacaktır. Eğer bir insan bir yalanı durmadan tekrar ederse sonunda yalanın gerçek olduğunu kabul edecektir, üstelik doğru olduğuna inanacaktır. Her insan zihnini işgal etmesine izin verdiği egemen düşünce yüzünden şu anda olduğu insandır. İnsan bilerek zihnine yerleştirdiği ve teşvik ettiği, düşünceler, kişinin her hareketini, davranışını ve işini yöneten ve kontrol eden güdüleyici gücü oluşturmaktadır! Kendi kendine telkin, beş duyu yoluyla insanın zihnine ulaşan tüm ikna edici öneriler ve kişinin kendinden kaynaklanan uyaranlar için kullanılan bir terimdir. Zihnin bilinçli düşüncelerin yer aldığı bölümüyle bilinçaltının hareket merkezi olarak iş gören bölümü arasındaki iletişim aracıdır. İnsanın zihnini isteyerek yaratıcı düşüncelerle beslediği ya da ihmalkarlık ederek, yıkıcı türde düşüncelerin zengin zihin bahçesine girmesine izin verdiği kontrol mekanizmasıdır. Altıncı his vardır ama bilinçaltına ulaşan düşünceleri kontrol etmek için beş duyu yeterli olacaktır. Bilinçaltı verilen emirler doğrultusunda plan sunduğunda uygulamak için hemen harekete geçmek gerekir. Hayal kur, ilk fırsatta gerçekleştir. Doğru zamanı beklemek yenilgi getirebilir. Her zorluk büyük bir kazancın tohumlarını da birlikte getirir. "Herhangi bir fikir, plan ya da amaç düşüncenin tekrarı yoluyla zihne yerleştirilebilir." Gerçek hayalin uzantısıdır. "İnanç, başarı için zorunludur, zihne verilen talimatlarla oluşur ve gelişir. Lincoln ve Gandi gibi adamlar, düşüncelerinin benzerini çeken, milyonların zihninin tek bir zihin gibi çalışmasını sağlayan bir "mıknatıslanmaya" sahip olduğunu göstermektedir. "Hayal gücü birçok başarısızlıkta eksik olan bileşkendir, birçok başarının katalizörüdür. Basit bir fikirle elde edilmek üzere bekleyen pek çok servet bulunmaktadır." Théodore Rousseau, «Tablo evvelâ beynimizde yapılmış olmalıdır» demektedir. Bunun için beynimizde önceden imgeler toplamalıyız. Çünkü sanat, gerçek âlemin yanında, hayallerden ve karşılıksız duygulardan birleşik ideal bir âlem ortaya koymak isteyen çabadır. Felsefeye göre de iki âlem vardır. Görünen âlem ve gizli âlem. Duyularımızla kavradığımız, gözlerimizle gördüğümüz her şey görünen âlemin içindedir. Görebildiklerimizin altında saklı âlem de gizli âlemdir. Ona ancak akıl yolu ile varabiliriz. Eflâtun'a göre: « akıl ve hikmet, insanları heryerde bahtiyar eder.» Akıl yolu ile araştırma ve öğrenmeye geçmeyen hayat, ona göre yaşamaya değmez. Monet’ye göre: « Doktrinsiz tablo yapılmaz. Sanatçı tablosunu yapmadan önce, onu kafasında bitirmelidir». Henri Matisse ise aklın sanat ile olan ilişkisini önemle vurgulamaya çalışırken şöyle der: « Resim yapmak muhakeme ve kafa işidir.» Günde yarım saat olmak üzere düşüncelerinizi gerçekleştirmek istediğiniz amaç üzerine yoğunlaştırarak şöyle bir hayal kurabilirsiniz. "Hayattaki hayalim, amacımı gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğumu biliyorum; bu yüzden , kendimden bu hedefin elde edilmesine yönelik ısrarlı, sürekli eylemler talep ediyorum. Şimdi ve burada böyle eylemlere gireceğime söz veriyorum. Zihnimdeki egemen düşüncelerin sonunda; eyleme ve yavaş yavaş da fiziksel gerçekliğe dönüşeceklerini biliyorum. Bu yüzden günde yarım saat olmak üzere düşüncelerimi olmak istediğim kişi üzerine yoğunlaştıracağım. Böylece açık bir zihinsel resim oluşturacağım. Kendi kendine telkin prensibiyle ısrarla zihnimde tuttuğum her arzunun sonunda altta yatan objeyi elde etmeye yönelik pratik araçlar yoluyla ifadesini bulacağını biliyorum; bu yüzden "kendine güven"i geliştirmek için günde on dakika ayıracağım. Hayattaki başlıca hedefimle ilgili açık bir tanımı yazdım ve onun elde edilmesi için yeterli özgüveni geliştirene dek denemekten vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zenginlik veya mevkiin gerçek ve adalet üzerine inşa edilmediği taktirde dayanmayacağını biliyorum; bu nedenle, etkilediği herkese yararı dokunmayacak bir işe girişmeyeceğim. Kullanmayı istediğim güçleri ve diğer insanların işbirliğini kendime çekerek başarılı olacağım. Diğerlerine hizmet etmeye olan isteğimden dolayı bana yardım da yardım etmeye ikna edeceğim. Bütün insanlığa karşı sevgi geliştirerek nefret, kıskançlık, bencillik ve alaycılık gibi duyguları ortadan kaldıracağım, çünkü diğerlerine karşı sergileyeceğim olumsuz bir tutumun bana bir başarı sağlamayacağını biliyorum. Onların bana inanmalarını sağlayacağım ve ben de onlara ve kendime inanacağım. Bu formüle imzamı atacağım, belleğime kazıyacağım ve büyük bir inançla günde bir kez sesli olarak tekrar edeceğim; böylece yavaş yavaş düşüncelerimi ve düşüncelerimi ve hareketlerimi etkileyecek, ben de kendine güvenen ve başarılı bir insan olacağım. " Hayal gücü beyin gücüdür. Bunu böyle bilmek, beyin gücü’nün heyecan verici sırrıyla tanışmaktır. Hayal gücü ile en iyi çalışma alanımızı bulabilir ve çok kısa süre içinde gerçekleştirilen büyük projelere imza atabiliriz." "Gerçek hayallerden daha büyük olamaz." Bunun için ANİSTEİN “hayal gücü bilimden önce gelir” demektedir. “Natülus” bunun en çarpıcı örneğidir. Natilüs ABD’nin realize ettiği ilk deniz altı gemisinin adıdır. Aslında ilk deniz altı gemisini keşfeden; Denizin Dibinde Yirmibin Fersah isimli romanın yazar Jules Verne’dir. Çünkü o bir sanatçı olarak hayalindeki deniz altı gemisini romanının sahifeleri arasında çok önceden yüzdürüyordu… Bir metal yığını.. içinde nefes alıp-verebilen insanlarla doludur. Ve günlerce bu oksijenin olmadığı bir okyanusun dibinde rahatça hava alıp verebilen insanlar, dev bir su altı metal yığınını sevk ve idare edebiliyordu… Teknokratlar bu hayali realize ettiler.. hayali gerçekleştirdiler… ve bir sanatçıya saygı ve minnet borcu olarak ilk gerçekleştirilen denizaltı gemisinin adını, Jules Vernes’ne ithafen “NATİLUS” verdiler… Dünyada iki tip insan vardır. Biri izletenler, diğeri de izleyenler olarak bilinir. Gerçekte izletenler, hayalde izleyenlerdir. Hayali zekice izlemeyen biri, etkin bir sanatçı olamaz. Hayali etkin bir şekilde izleyen sanatçı genellikle gerçeğe en hızlı geçen kişidir. Zeki bir hayal takipçisi birçok öncü özelliklere sahiptir. Geleceğin sanatçıları hayal takipçileridir; Onlar, gerçek gibi gösterilen görüntülere, ölü geçmişe ve henüz doğmamış geleceğe daha çok aşinadır. Hayal ile buluşturulmuş sanatkarane güzellik; Hukuk, tıp ve eğitim alanları ile örtüştürüldüğünde, insanları aydınlığa sevkeden öncü bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Hayal, insanın gerçeğe açılan penceresidir. Ama öyle bir pencere ki; dışarıdan gelen ışık huzmesine karşılık, içeriden dışarıya bir ekspresyon etkinliği olarak bir güneş gibi göndermelerde bulunur. Gerçek olmadan önce nebuloz halde hayal vardı. Sonra gerçek oldu. Ama ne olursa olsun hayal gerçeğin geçmişi oldu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
 

Öz'ümden Söz'ler

Sayfa İçerisine Ekle

YILMAdan,

 

YIKILMAdan,
YORULMAdan,
TAKILMAdan,
ÇAKILMAdan,
SIKILMAdan,
DURMAdan,
SÜRÜNMEden,
YÜRÜ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   GÜCÜM İNANCIMDANDIR.

*   DÜNYANIN AVUCUNUN İÇİNE GİRMEKTENSE

DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNE ALMAK DAHA İYİDİR...

*   DÜNYAYI TAMİR ETMEK, DÜŞMANI TAHRİP ETMEKTEN GEÇER...

*   GÜCÜNÜ YANLIŞ KULLANANLARIN GÜCÜ KIRILDIĞINDA,
GÜCÜNÜ DOĞRU KULLANACAKLARA YOL AÇILMIŞ OLUR.
AMA GÜÇSÜZKEN DOĞRU OLANLARIN,
GÜÇLENDİĞİNDE YANLIŞA YÖNELME İHTİMALLERİ DE ÇOK GÜÇLÜDÜR.
Güzeli, güzel düşünen görebilir..

Yiğit düştüğü yerden babayiğit kalkar da;

itler bunun farkına varkına varır mı bilinmez...

 

Zamana karşı direnenler var,

Nafile, ihtiyarlıktan iğrenenler var..

Zalimin’de mazlumun’da Allah’ ı vardır.

miz’an terazisi her ikisi için de bizzat Allah’ın yanında en hassas Adalet terazidir

İTİBAR  CELLATLARI KOLGEZERKEN,

HANİ NEREDE,

KAYBOLAN KOYUNUN HESABINI VERECEK ÖMERİN (RA) İZİNDEN YÜRÜYEN

YÖNETİCİLER..

 

Allah affeder,

Kul affetmez. Affı herkesten bekler.

Hoş görmez, hoşgörüyü herkesten ister.

Allah bes, gerisi kafes...

 

*   Güzeli kasten beğenmemekle yok edemezsiniz...

*   Güzele karşı susarak sesini kısamazsınız...

Yok saymakla yok edemezsiniz...

En güzeli, En Güzele yönelmek ve en Güzelde yok olmaktır...

 

 

*   Hz. Ali Buyuruyor ki; Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum...

Öğle bir zaman da yaşıyor ki öğretmenler,

Bir harf öğretmek için KIRK YIL KÖLELİK YAPIYOR...

 

 

*   Bilmek Ya da Bilmemek

"Bilimin yarısı bilmediklerine, "bilmiyorum" diyebilmektir.

 

*En kötüsü bilmemektir.

Ondan daha kötüsü, Bilmediğini bilmemektir.

Ondan daha kötüsü, Bilmediğini kabul etmemektir,

Ondan daha kötüsü, Bilmedikleri ile, biliyorum diye uygulamaya koymaktır.

Bunu yaparken de biliyorum diye öğünmektir...

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu???...

 

BANA 'RESMİMİ ÇİZ' DİYORLAR;

ONLARA BAKARKEN DÜŞÜNÜYORUM!!!...

GÖRDÜKLERİMİ Mİ?,

GÖSTERDİKLERİNİ Mİ?,

YOKSA,

GÖRÜNTÜNÜN ARDINDAKİ GERÇEĞİ Mİ ?

* İFTİRA TEMELİNE BİNA İNŞA EDENLER, ENKAZI ALTINDA SONSUZA KADAR ACI ÇEKMEYE MAHKUMDURLAR.

* ÖYLE ÇALIŞMALISIN Kİ; ÇIKAR PEŞİNDEKİLER İÇİN DAHİ "VAZGEÇİLMEZ" OLMALISIN.

 

 

* SEVMEYİ, NEFRETLE YAŞAYANLARA BAKARAK ÖĞRENİYORUM.
* SİSTEMLİ ÇALIŞAN, İŞİNİ CİDDİYE ALAN, DÜŞMANIM DA OLSA KAZANIR...
* TÜRKİYE HAYAL ETTİĞİM DÜNYAMIN BİR EYALETİDİR...

* "Hayal ve Deney" elinizden tutarak başarıya götüren iki kardeştir... a.a.

* KONJONKTÜRÜ YARATANLAR, KONJONKTÜRÜN YARATTIKLARI VAR !!!
* GÜZELLİK BAKANIN GÖZÜNDEDİR

* Sanat her şey, sanatsız her şey hiçbir şey… A.A.

* Bilinmesi Gerekenler biliniyorsa, Bağırıp çağrmaya gerek yoktur...

* Güzeli Farkeden Güzel Farkedilir.A.A.

*  GÖZLERİMİZİ KAPATARAK ÇİRKİNLİĞİ YOKEDEMEYİZ... A.A.

*  TEKNOPAYLAŞIMDAN MUTLU OLANLARDAN, UMUTLU OLMAYANLAR SİNSİ SİNSİ KUTLU OLUYORLARSA, VARSIN SESSİZ SESSİZ  BİZİ GÖZETLESİN... DÜNYA NASIL OLSA KENDİ EKSENİNDE MEVLANA GİBİ DÖNMEYE DEVAM EDİYOR... GİTTİĞİ YERDEN ASLINA GERİ GELİYOR...

Sayfa İçerisine Ekle
YERin KULAĞI VAR Her söylediğin doğru olsun, her doğruyu heryerde söyleme benim gibi....
* * En kötü ilkelilik, en iyi ilkesizlikten daha iyidir. Ancak İlkesizliği ilke haline getirmek, dalalettir, ihanettir... Bu tanıma kim uyarsa; O, bu tanım içerisinde yer almış olur..
*istemediğne sabreden, istediğini seyreder... a.a.
* Sen tarafını belli et, taraftarın seni bilir, bulur... a.a.

 

* Türkiyenin birinci gündemi nedir?..

Seçim...

Doğru mu?..Doğru...

Değil. Ya nedir?...  Geçim...

Doğru mu?...

Doğru.. değil...

Terör mü? Doğru.. değil...

Peki doğru olan nedir?..

Yanlış Gündemler ...

AHMETATAN- 06 mayıs 2011

 

1 Mayıs'ta İstanbul Taksimde Kutlamalar yapılıyor...

Gazeteler Manşet Atmış, "Efsane Poster Geri döndü...

Proletarya sınıfının hakimiyeti, İşçinin Emekçinin Yönetimi...

Maksist, Leninist söylemler... eylemler...

Merak ediyorum ? Marksizmi isteyenlerin acaba kaç kişisi Moskova'yı gördü...

Ben Gördüm...

Koministler Moskova'ya derken...

Ben gittim...

Ben düşünüyorum ki; Herkes hem Moskova'ya hem de New York'a gitmelidir...

Ve görmelidir ki; Bu işlerin slogandan başka bir anlam taşımadığı...

Ve görmeliyiz İstanbul'da "Panorama 1453" ü...

Gurur duymalıyız sahip olduklarımızla...

Dünya atımın nalları altında ezildi...

Kaç haçlı seferi Göğsüme çarpınca kesildi...

İstanbul... İstanbul...

Napolyon boşuna demiyor... Dünya tek devlet olsaydı, Başkenti İstanbul Olurdu...

İstanbul'u ezmeyelim, büzmeyelim... Kirletmeyelim..

Başka İstanbul yok...

 

AHMETATAN- 1 mayıs 2011

Türkiyenin birinci gündemi nedir?..

Seçim...

Doğru mu?..Doğru...

Değil. Ya nedir?...  Geçim...

Doğru mu?...

Doğru.. değil...

Terör mü? Doğru.. değil...

Peki doğru olan nedir?..

Yanlış Gündemler ...

AHMETATAN- 06 mayıs 2011

 

 

GÜZEL BİR ŞEY YAPACAKSAN HİÇ DURMA YAP. ÇİRKİN BİR ŞEY

YAPACAKSAN, ÖYLE HAREKETSİZ DUR. DAHA GÜZEL OLUR...

03.07.2011

İz bırakanlar,

geri dönönerek nasıl "derin bir iz " bıraktıklarına bakabilirler mi?

Gerçi bizim "Fiko" da karacadağ eteklerinde

"derin iz" bırakmıştı...

31.07.2011

Yunus Der ki; "Bu kapıdan Odunun bile eğrisi giremez..."

Biz dahi deriz ki; "Lütuf ile aldılar, haddimize mi girmek..."

 

 

 

AHMETATAN 20.08.2011
DOĞRU İLE YANLIŞI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK, YANLIŞI DOĞRU YAPMADIĞI GİBİ, DOĞRUYU YANLIŞ YAPAR. TIPKI TEMİZ SU İLE LAĞIM SUYUNU KARIŞTIRMAK, PİS SUYU TEMİZLEMEDİĞİ GİBİ, TEMİZ SUYU KİRLETİR.
"İnsan Olarak Kalmak, İnsan Olarak Doğmaktan Daha Zor, Daha Önemlidir."
İNSAN, KENDİSİ HAKKINDA BAŞKALARININ NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEKTEN, KENDİSİNİN BAŞKALARI HAKKINDA NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEYE VAKİT BULAMIYOR. SONRA FACEBOOK DA DAHİL HER YERDE İLGİSİZLİKTEN ŞİKAYET EDİYOR... HER İNSAN İLGİ GÖRMEK İSTİYOR...
"Aklın Sönmüş, Kalbin Kör olmuşsa; Gözüne güvenme..."
"KENDİSİNİ ÇUKUR HİSSEDENLER,
EN KÜÇÜK TÜMSEĞİ, KOC DAĞ ZANNEDERLER....
03.03 2012
Ahmet Atan
"Herkesten biri olduğun an,
Artık olmasan da olursun. İnan... " 04.03.2012
Her sofraya diz kırılıp da çökülmez,
Kara katrandan berrak damla dökülmez...
08.03.2012
GERÇEK BÜYÜKLER,BÜYÜKLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLEREK,

 

EDEP ÜZERİNE YAŞAYANLARDIR..."

.....................................................18.03. 2012 A. A.

 

"VAHDET İPİNE TUTUNAMAYANLAR,

VAHŞET BATAĞINDA BOĞULMAYA MAHKUMDURLAR."

20.03.2012

 

"YAZMADAN ÖNCE DÜŞÜNENLER, DÜŞÜNMEDEN YAZANLARADAN HER ZAMAN

BİN ADIM ÖNDEDİRLER...

O HALDE YAZMADAN ÖNCE DÜŞÜN, YAZDIKTAN SONRA KARA KARA DÜŞÜNME!"

..................................................................................29.04. 2012 A. A.
"ÖNEM VERDİĞİMİZ O KADAR ÖNEMSİZ İŞLERLE MEŞGUL OLUYORUZ Kİ;

 

ASIL ÖNEMLİLERİ ÖNEMSİZ BİLEREK İHMAL EDİYORUZ...!"

..................................................................................01.05. 2012 A. A.

"Susukunluğun Kibirinden ise Hakkını vermelisin. Yok Cehaletinden ise Yenmelisin. A.A.

........................................................................09.07. 2012 A. A.

Listeleniyor (69—70) Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Bu sitedeki eserler Prof. Ahmet Atan'a ait olup, izinsiz kullanılamaz © 2010 | Design By Web Tasarım | Seo