YAYINLAR

Sayfa İçerisine Ekle

 

KİTAP HAKKINDA

 

(Gerek resim eğitimi alan öğrenciler, gerekse, hobi olarak çalışanlar; konu ile ilgili olarak sözlük ihtiyacı içerisinde bulunduklarında; özellikle kendilerine hitap eden sözlük bulamamaktadırlar. Sanat kavramı geniş alanı kapsar. Mimarlık,arkeoloji, tekstil ve benzeri birçok tasarım-uygulayım çalışmaları sanat kavramı içinde yer alırlar. Bu alanların hepsini bir arada ele almak oldukça zor bir iş'tir. Bu nedenle lokal bir alana, yani yalnız Resim alanına yönelik "Resim sanatı Terimleri Sözlüğü" gerekliliğine inanarak böyle bir çalışmaya girdik. Kaliteli sözlük çalışması uzun ve yorucu bir araştırmayı gerektirmektedir. Bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılayacağını umarız. Resim Sanatı ile ilgili kelimeleri süzmeye çalıştık Böylece Resim Sanatı Öğrencileri kelimelere bakarak "zaman içerisinde" benimsedikleri terimleri dilimize kazandırmış olacaklardır. Bu çalışmanın yararlı ve boşa gitmeyen bir emek ürünü olmasını dilerim. Prof. Ahmet ATAN)

 

 

  • ATAN, A., 2003,"Estetik ve Sanat", SBArD, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Diyarbakır 2003, s.115-137.
  • ATAN, A., 2004, "Sanat ve Toplum", SBArD, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Diyarbakır 2004.
  • ATAN, A., 1991, "Görsel Sanat Eseri Tablolarda Aile", Kırk Ambar Dergisi, Yıl.1, S.4, s. 17-18.
  • ATAN, A., 1996, "Sandro Boticelli ve Kudret" isimli tablosunun bir analizi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996, S. 3, s. 31-34.
  • ATAN, A., 1996, "Atatürk ve Güzel Sanatlar", Türk Dünyası Araştırmaları, S.100, Şubat'96, s. 219-225.
  • ATAN, A., 1999, "Hızlı Değişim Sürecinde Türk Resminde Rönesans Hareketleri", Sanat Çevresi, Eylül 1999, S.251.
  • ATAN, A., 2000, "Sanatta Özgürlük ve Özgünlük", Türkiye'de Sanat Dergisi, Mart/Nisan 2000, S.43, s. 16-23.
  • ATAN, A., 1996, "Sanat ve Evren", Köprü, Üç Aylık Fikir dergisi, sayı: 55.
  • ATAN, A., 2010 "Bediüzzaman Estetiği, Sanat ve Evren"  Risale-i Nur Estetiği, Aşkın Güzellik, Taha Çağlaroğlu Etkileşim Yayınları Yenibosna/İstanbul, Sayfa 205-212
 
Bu sitedeki eserler Prof. Ahmet Atan'a ait olup, izinsiz kullanılamaz © 2010 | Design By Web Tasarım | Seo